Arkitekturen på Sognefjellshytta

En unik konstruksjon i limtre binder nå de eksisterende bygningene på Sognefjellshytta sammen til en helhet. Den særegne arkitekturen bringer naturen og været inn den nye storstua som er blitt et røft rom for tøffe fjellfolk.

Nasjonal turistveg

Vegen over Sognefjellet var ei viktig ferdselsåre som batt kysten og innlandet saman. Det var handelstrafikk som frakta salt og fisk austover, mens smør, tjøre og skinn vart frakta vestover. I gamle dagar var det ikkje utan risiko å ferdast over fjellet - i fjellet var det fant som rana vegfarande og handelsmenn. Les mere på Nasjonale Turistveger.

 

 

Kontakt oss

Sognefjellshytta
2687 Bøverdalen
61 21 29 34
post@sognefjellet.no